Ochrana osobných údajov

Zásady práce s vašimi údajmi

Sme spoločnosť Matratex

Prevádzkujeme e-shop na webovej stránke eshopmatratex.sk

Za účelom poskytovania predaja tovaru a prevádzky našich webových stránok spracovávame niektoré osobné

údaje.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa

zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ("GDPR")

I. Spracovanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov pri používaní kontaktného formulára

Ak sa budete pýtať na naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám

poskytnete, najmä prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: meno, priezvisko, emailova adresa, tel.

Číslo.

Z akého dôvodu?

Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať pre ďalšie dojednania týkajúce sa tovaru

Na akom právnom základe?

Ide o spracovanie na základe čl. 6 ods. 1 lit. b) GDPR – rokovanie o zmluve, prípadne prijatie opatrení pred

uzatvorením zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme spracúvať osobné údaje?

Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, budeme Vaše údaje spracovávať najdlhšie 10 rokov od našej poslednej

komunikácie.

B. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Ak u nás uskutočníte nákup, budeme pracovať s údajmi, ktoré vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: meno,

priezvisko, adresa.

Z akého dôvodu?

Potrebujeme spracúvať osobné údaje, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať vám náš tovar alebo služby.

Budeme s vami tiež komunikovať prostredníctvom vašich kontaktných údajov o stave vašej objednávky alebo

o sťažnostiach alebo vašich otázkach.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať za účelom plnenia našich povinností vyplývajúcich zo zákona (najmä

pre účtovné a daňové účely, prípadne pre vybavovanie sťažností a iné).

Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Ide o spracovanie na základe čl. 6 ods. 1 lit. b) GDPR – plnenie zmluvy a čl. 6 odst. 1 lit. c) GDPR – dodržiavanie

našej zákonnej povinnosti.

Ako dlho budeme spracúvať osobné údaje?

Po dobu trvania našej služby a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodávky

tovaru.

Osobné údaje spracovávame len v rámci územia Európskej únie.

II. Čo ešte potrebujete vedieť

V našej spoločnosti nemáme vymenovanú zodpovednú osobu.

V našej spoločnosti sa rozhodnutia neprijímajú na základe automatizovaného spracovania

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese matratex@matratex

alebo zavolajte 0944466356

III. Používanie súborov cookie

Súbory cookie sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa sťahujú do vášho zariadenia pri

návšteve našich webových stránok. Súbory cookie sa potom odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú

stránku, ktorá ich rozpozná pri každej ďalšej návšteve.

Súbory cookie vykonávajú rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami,

zapamätajú si vaše preferencie a vo všeobecnosti zlepšujú používateľskú skúsenosť. Môžu tiež zabezpečiť, aby

boli online reklamy lepšie prispôsobené vám a vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce súbory cookie:

• Nevyhnutné súbory cookie: sú nevyhnutné na prevádzku webovej stránky, napríklad vám umožňujú prihlásiť

sa do zabezpečených oblastí webovej stránky a ďalších základných funkcií webovej stránky. Túto kategóriu

súborov cookie nie je možné zakázať.

• Analytické/štatistické súbory cookie: umožňujú nám napríklad rozpoznať a spočítať počet návštevníkov a

sledovať, ako naši návštevníci používajú webovú stránku. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob fungovania webu,

napríklad tým, že používateľom uľahčujú nájdenie toho, čo hľadajú. Tieto súbory cookie prevádzkujeme iba s

vaším predchádzajúcim súhlasom.

• Reklamné súbory cookie: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú vám zobrazovať reklamu a iný

obsah, ktorý najlepšie zodpovedá vašim záujmom a online správaniu. Tieto súbory cookie prevádzkujeme iba

s vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napríklad externých poskytovateľov služieb) môžu tiež používať súbory

cookie a/alebo pristupovať k údajom zhromaždeným súbormi cookie na webových stránkach.

Použité súbory cookie:

Viac informácií o cookies a aktuálny zoznam cookies nájdete prostredníctvom jednotlivých webových

prehliadačov, najčastejšie v sekcii Nástroje pre vývojárov.

Súhlas je možné udeliť prostredníctvom zaškrtávacieho políčka nachádzajúceho sa v tzv. cookie lište. Súbory

cookie môžete odmietnuť aj v nastaveniach vášho internetového prehliadača alebo môžete nastaviť používanie

iba niektorých súborov cookie.

Viac informácií o správe súborov cookie v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

• Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-

cookies

• Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

• Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

• Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

• Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

• Microsoft Edge – https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

IV. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

GDPR vám okrem iného dáva právo kontaktovať nás a požadovať informácie o tom, aké vaše osobné údaje

spracúvame, požadovať prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, alebo požiadať o

obmedzenie spracovania, môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, v určitých situáciách nás

požiadať o vymazanie osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na prenosnosť údajov. Proti

spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od .20.11.2023

Sme slovenskývýrobca matracov
Individuálne úpravymatracov na mieru
Kamenná predajňaPo - So: Námestovo

Newsletter

Získajte prehľad o novinkách